De Gooise Matras is rustende.


Dispuut "de Gooise Matras" is opgericht op 3 augustus 1990 en daarmee het oudste gemengde dispuut van 's-Gravenhage. Het dispuut was oorspronkelijk opgericht om nieuwe studenten die uit het Gooi afkomstig waren, wegwijs te maken binnen het Haagse studentenleven en "Pallas Athene", CSHH. Vanaf begin 1993 worden ook niet-Gooiers toegelaten tot het Dispuut.

De leden van het Dispuut kenmerken zich door hun zelfverzekerdheid, doorzettingsvermogen, communicatieve vaardigheden, organisatie-en creatief talent en hun eeuwigdurende gelijk.

Sinds jaar en dag organiseert het Dispuut de deelname van Studentenvereniging "Pallas Athene", CSHH aan de Nieuwjaarsduik te Scheveningen en de Nijmeegse Vierdaagse alwaar de delegaties altijd in het middelpunt van belangstelling staan. Daarnaast is het Dispuut ook regelmatig barteam in de Bovenzaal van Sociëteit Parthenon. Uit de activiteiten welke het Dispuut organiseert en ook de wijze hoe zij zich bezig houdt zegt meteen al dat het Dispuut zich duidelijk onderscheidt van de andere disputen binnen "Pallas Athene", CSHH. Leden van de Gooise Matras houden zich niet allen bezig met het uiten van hun principes, meningen en commentaar onder invloed van alcoholische dranken, maar werken ook mee de vereniging groot(s) te houden. Zo hebben met 12 afvaardigingen al 10 van de 13 besturen van "Pallas Athene", CSHH gebruik gemaakt van de kennis en het karakter van het Dispuut. Maar naast de besturen is er ook een grote stroom van actieve leden vanuit het Dispuut in andere organen van de vereniging en het conglomeraat waar zij plaats in neemt.

Voor het nuttigen van bier, de drank welke met zorg en vakundigheid is gebrouwen, heeft het Dispuut veel respect. Bier is niet gemaakt om mee te morsen, smijten, spugen, sproeien, over te gieten of op een andere wijze te verkwisten. Bier is gebrouwen om te consumeren, te drinken en toosten. Gezelschap heeft op het consumeren van bier een positieve invloed. Daarom bestel je niet slecht 1 bier maar meerderen tegelijk. Voor het nuttigen van bier maakt het Dispuut gebruik van haar Matras welke altijd symetrisch bedronken wordt en waar nooit lege glazen in worden teruggeplaatst.

Noblesse Oblige

Dispuut "de Gooise Matras"