Ereleden en leden van verdienste 


Onze vereniging kent 5 ereleden en 61 leden van verdienste. 

Ereleden 

Erelid zijn zij, die wegens uitzonderlijke verdienste voor de vereniging, bij besluit van de ALV als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

Binnen de vereniging is veel gesproken en nagedacht over het Erelidmaatschap. Binnen de vereniging wordt het Erelidmaatschap als volgt gehanteerd; “Een Erelid moet op strategisch niveau binnen de vereniging een, uiteraard positieve, invloed hebben gehad, zodanig dat de vereniging duidelijk een structurele stap verder is gekomen in het realiseren van haar doelen.”

Ereleden   Erkenningsdatum  Reden 
John Deelen 25 november 1988 John heeft ons in de eerste jaren van ons bestaan vele malen de goede weg gewezen
Rob van der Krogt 22 mei 1995 Rob heeft ons laten zien wat je met inspiratie, inzet en vooral plezier voor elkaar kunt krijgen!
Ard Bout 22 mei 1995 Ard heeft zich vanaf het begin gebogen over structuur binnen de verening en is altijd ook een bindende factor gebleven.
Feico van der Meij 22 mei 1995 Lullen over een eigen sociëteit is eenvoudig, een grote verbouwing leiden is een uitzonderlijke verdienste!
Paul Citroen 25 mei 1998 Paul heeft de financiën van de vereniging op orde gebracht en een structuur neergezet waarmee de financiën ook lang daarna onder controle bleven.

 

Lid van verdienste 

Lid van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste voor de vereniging, bij besluit van de ALV als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

Een Lid van verdienste heeft door zijn buitengewone verdienste een duidelijke bijdrage geleverd aan wat de vereniging momenteel is.

Leden van verdienste sinds 1991 Erkenningsdatum
Berend-Jan Meijerink 18 februari 1991
Robbert Schwippert 18 februari 1991
Frans Willem van der Velden 18 februari 1991
Erik Waal 3 februari 1992
Marcel Wessels 3 februari 1992
Erik van Bohemen 3 mei 1993
Nelleke Timmer 3 mei 1993
Bart-Jeroen Croll 23 mei 1994
Paul Citroen 22 mei 1995
Paul Sturm 22 mei 1995
Alphons Vinkestein 20 mei 1996
Jeroen Lukaart  20 mei 1996
Hans Buitenhuis 25 mei 1997
Robin Hoogduin 22 mei 2000
Rogier Koop 22 mei 2000
Raymond Swinkels 21 mei 2001
Wilma Nelemaat 21 mei 2001
Martijn Bogaard 27 mei 2002
Monique Pennings 19 mei 2003
Sander van de Velde 19 mei 2003
Bas Stijntjes 24 mei 2004
Joep de Groot 24 mei 2004
Sanne de Jong 23 mei 2005
Dirk Heessels 23 mei 2005
Carola Koetsier 22 mei 2006
Maarten Kooij 22 mei 2006
Annemarie Vos 21 mei 2007
Marleen Broekman 21 mei 2007
Yvette Watson 19 mei 2008
Evelien Mutsearts 19 mei 2008
Dick Sablerolle     17 mei 2010
Nicolette Kohler 17 mei 2010
Francis Meskers 17 mei 2010
Maryvonne Bots 6 juni 2011
Boudewijn Trompert 6 juni 2011
Peter Toxopëus 6 juni 2011
Arvid Niemeijer 21 mei 2012
Tim de Booij 21 mei 2012
Jeroen Joling 20 mei 2013